Format Transaksi

 

Format Transaksi

 

Format Transaksi Reseller

TRANSAKSI PENJUALAN

<KODE VOUCHER>.<NO TUJUAN>.<PIN>

Contoh

SM5.0882XXXXX.1234

 

 

TRANSAKSI TANPA KODE

<NOMINAL>.<NO TUJUAN>.<PIN>

Contoh

5. 0882XXXXX.1234

 

 

CEK SALDO

<CS>.<PIN>

Contoh

CS.1234

 

 

GANTI PIN

PIN.<PIN LAMA>.<PIN BARU>

Contoh

PIN.1234.4321

 

 

SET SEILISIH HARGA

<SELISIH>.<ID DOWNLINE>.<JUMLAH
SELISIH>.<PIN>

Contoh

SELISIH.IRS001.100.1234

 

 

HAPUS NO HP

<HAPUS>.<NOHP>.<PIN>

Contoh

HAPUS.08827XXXXX.1234

 

 

CEK HARGA Per PRODUK

CH.<PULSA>

Contoh

CH.S5

 

 

CEK HARGA Per OPERATOR

CH.<OPERATOR>

Contoh

CH.TELKOMSEL

 

 

CEK STATUS TRANSAKSI

STATUS.<NO HP>

Contoh

STATUS.08827XXXXX

 

 

CEK 5 TRANSAKSI TERAKHIR

<LAST5>.<PIN>

Contoh

LAST5.1234

 

 

LAPORAN Per HARI

LAPORAN. <DDMMYY>.<PIN>

Contoh

LAPORAN. 13/03/16.1234

 

 

TIKET DEPOSIT

TIKET.<JUMLAH>.<PIN>

Contoh

TIKET.3000012.1234

 

 

PARAREL NO HANDPHONE

TAMBAH.<NO HANDPHONE>.<PIN>

Contoh

TAMBAH.0812XXXXX.1234

 

 

GANTI NO HP

GANTI.<NO LAMA>.<NO BARU>.<PIN>

Contoh

GANTI.0813xxxx.0857XXX.1234

 

 

INFO TRANSFER

<INFOTRF>.<13/03/16>

Contoh

INFOTRF.13/03/16

 

 

TIKET

<TIKET>.<JUMLAH YG AKAN DITRANSFER>.<PIN>

Contoh

TIKET.100000.1234

 

 

REGISTRASI DONWLINE

<REG>.<NAMA TOKO>.<ALAMAT>.<NO
HP.SELISIH>.<PIN>

Contoh

REG.DODO.PALEMBANG.08827XXXXX.100.1234

 

 

NON AKTIF DOWNLINE

BLOK.<ID DOWNLINE>.<PIN>

Contoh

BLOK.IRS001.1234

 

 

CEK SALDO DOWNLINE

CSDL. <NO HP>.<PIN>

Contoh

CSDL.0813XXXX.1234

 

 

AKTIFKAN KEMBALI DOWNLINE

UNBLOK.<ID DOWNLINE>.<PIN>

Contoh

UNBLOK.IRS001.1234

 

 

GANTI SELISIH HARGA PER PRODUK

GS.<ID DOWNLINE>.<KODE PRODUK>

Contoh

GS.IRS001.S100

 

 

TRANSFER DEPOSIT KE DOWNLINE

<TS>.<ID DOWNLINE>.<JUMLAH>.<PIN>

Contoh

TS.IRS001.10000.1234

 

 

JUMLAH KOMISI

CR.<PIN>

Contoh

CR.1234

 

 

BAGI KOMISI

BAGIKOMISI.<PIN>

Contoh

BAGIKOMISI.1234

 

 

KOMPLAIN

INFO.<ISI PESAN>

Contoh

INFO.Trx tanggal 2/04/2016 ke No 081xxxx belum masuk

 

 

TRANSAKSI 2 KALI NOMINAL SAMA

<KODE VOUCHER>.<NO TUJUAN>.2.<PIN>

Contoh

SM5.0882XXXXX.2.1234